ЗА НАС

Стопанска камара – Добрич е учредена през 1982 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. Камарата е колективен член на БСК. В нея членуват предприятия от Добрич, Балчик, Каварна и др. общини на територията на Област Добрич. Като национално представителна работодателска организация, Камарата участва активно в…

ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО

Членството в СК-Добрич Ви дава възможност: Да бъде чут Вашият глас в защита на Вашето предприятие, на общите интереси на предприемачите и работодателите, опериращи на територията на Област Добрич, с цел: Блокиране на неадекватни промени в законодателството и неговото прозрачно, справедливо и ефективно прилагане; Открито представителство и лобиране, съобразено със закона и общите интереси на членовете…

УСЛУГИ

СК-Добрич предлага на своите членове широка гама услуги, вкл. изпреварваща информация за предстоящи нормативни промени, консултиране в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, организиране на бизнес форуми, издаване на сертификати за произход на стоки и сертификати за форсмажор, обучения, търговски арбитраж и др.