„Тръбна мебел“ ще инвестира 1 млн. лв. в роботизация на фабриката си

Семейната компания от Добрич работи за износ, но за местния пазар има нова серия от над 50 продукта – столове и маси, под фирмения бранд Voxoli Капитал Всеки месец от Добрич към Италия потеглят по 3000 стола за италианския пазар. Произведени са от фирма „Тръбна мебел“, която изпълнява един от моделите вече 18 години. „Италианската…

Вижте още

04.10.2024 г.: Обучение по ЗБУТ в Добрич

Стопанска камара – Добрич, организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд” и е безплатно за фирмите, членове на БСК, но с предварителна регистрация. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за…

Вижте още

14.06.2024 г.: Обучение по ЗБУТ в Добрич

Стопанска камара – Добрич, организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд” и е безплатно за фирмите, членове на БСК, но с предварителна регистрация. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за…

Вижте още

28.03.2024 г.: Конференция „Време е за Update“

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“, в партньорство с Областна администрация – Варна и Икономически университет – Варна, организира Конференция „Време е за Update“, на 28 март 2024 г., от 10:00 ч, в Аулата на Икономически университет – Варна (гр. Варна, бул. Княз Борис I №77). Целта на…

Вижте още

Три средни училища в Добрич запазват приема за следващата учебна година

След протести и скандали, трите средни училища в Добрич запазват приема за следващата учебна година. Областният съвет за развитие прие с мнозинство проекта на план-прием за следващата учебна година. Днес областният управител на Добрич Йорданка Костадинова свика и проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие за обсъждане и приемане на проект…

Вижте още

Включете се в проучване за състоянието на МСП

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в партньорство с ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, организира анкетно проучване сред МСП, с цел проучване и анализиране на проблемите, предизвикателствата и перспективите пред тях – устойчивост, инвестиционна активност, нужда от финансиране и източници на финансиране, въвеждане на иновации и интернационализация. Анкетната карта ще провери нагласите на…

Вижте още

2642 семейни фирми оперират в област Добрич

През 2022 г. 2 642 са активните предприятия в област Добрич, които декларират, че бизнесът им е семеен. В сравнение с 2021 г. техният брой се увеличава с 367, или с 16.1%, а в сравнение с 2015 г. намаляват със 123, или с 4.5%. През 2022 г. на територията на област Добрич функционират 2.5% от активните…

Вижте още

Проведе се среща по проект „Стъпка по стъпка“ на Есетере България

На 17 януари се проведе среща между екипа Социални дейности на Есетере България, експерти от Община Добрич, Община Добричка, Регионално управление на образованието, и ръководството ЦНСТ (център за настаняване от семеен тип) в Добрич и координаторите на Менторската програма „Стъпка по стъпка“. Целта на срещата беше да се популяризира менторската програма, да се анализира дейността…

Вижте още

Липсата на човешки ресурси е ключовото предизвикателство пред бизнеса

В края на 2023 година разговаряме с Николай Радев, председател на Стопанска камара – Добрич.  Каква беше 2023 година за бизнеса в Добричка област?  Добричкият бизнес не е по-различен от този в останалите региони на страната, като изключим може би допълнителните трудности, които изпитват предприемачите в нашия регион по чисто географски причини – отдалеченост от вътрешността…

Вижте още

13.12.2023 г.: Информационна среща по процедура „Внедряване на иновации в предприятията“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по ПКИП. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Добрич, Шумен и Варна. Срещата в Добрич…

Вижте още