Адрес: 9300 Добрич, пл. Свобода 8, хотел „България“ (вж. карта)

Тел.: 0899 86 30 50

Тел.: 0888 729 663 – по въпроси за енергийна ефективност

Email: sk.dobrich@gmail.com