Стопанска камара – Добрич, стартира дарителска кампания „Помогни сега, Добрич!“

Стопанска камара – Добрич стартира дарителска кампания „Помогни сега, Добрич!“ за набиране на финансови средства, които ще се използват за ограничаване на разпространението на коронавируса на територията на община Добрич. Кампанията се реализира с подкрепата на Община град Добрич. Средствата ще се изразходват стриктно за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали, преимуществено за…

Вижте още

Бизнесът сигнализира за назряващ проблем с експорта

В момента се опитваме да решаваме проблемите на нашите членове, които са най-различни и в най-различни фронтове. Това заяви в ефира на радио „Добруджа” председателят на Стопанска камара – Добрич, Николай Радев. Днес той е получил обаждане от председателя на Браншовата организация на дървообработващата и мебелна промишленост Галин Господинов, който сигнализира за назряващ проблем с…

Вижте още

Над 176 млн. лв. са насочени към бизнеса през тази година по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Източник: ОИЦ-Добрич До 30.04.2020 г. е отворен приемът по процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“. С бюджет от 117 349 800 тя ще подкрепи внедряването на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряването на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Иновациите трябва да попадат в обхвата…

Вижте още

Възможности за наемане на стажанти по проект „Студентски практики – Фаза 2“ на МОН

Стартира проект BG05M2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката, в партньорство с 43 висши училища в България. Във фаза 1 на проекта участваха 6118 работодатели, които проведоха практическо обучение в реална работна среда на над 46 000…

Вижте още

Агенцията по заетостта отваря онлайн анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри

От днес работодателите, желаещи доброволно да заявят потребностите си от работна сила, могат да се включат в петото проучване на Агенцията по заетостта, което  събира информация от какви кадри ще има нужда бизнесът. Чрез онлайн анкетен формуляр всеки работодател може да посочи кои от предложените 21 умения и 8 ключови компетентности трябва да притежава неговият…

Вижте още

Добричката компания „Есетере България“ с награда за отговорен бизнес

Добричката компания „Есетере България“ ЕООД (член на СК Добрич) спечели награда за цялостната си КСО програма за менторство и работа на хора от уязвими групи в тазгодишния конкурс за Наградите за отговорен бизнес 2019, организиран от Българския форум на бизнес лидерите. Статуетката в категория „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие“ е признание за…

Вижте още

Работодателите могат да кандидатстват за средства за наемане на безработни лица

От днес Агенцията по заетостта стартира процедура за прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица. В периода от 24-ти февруари до 4-ти март работодателите могат да подават документи в бюрата по труда в страната за ползване на преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица,…

Вижте още

Не бе одобрен предложеният от РУО Добрич план-прием за новата учебна година

Областната комисия по заетост не одобри предложения от РУО Добрич план-прием за новата учебна година. На своето заседание днес комисията възложи на шефа на РУО Жоро Тошков да представи в Министерство на образованието документите от две добрички училища в подкрепа на запазване на съществуващи паралелки. Директорите на СУ „Св. Климент Охридски“ и СУ „Св св.…

Вижте още

Ученици от добричкия механотехникум са на стаж в Дъблин по проект по „Еразъм+“

На 01.02.2020 г. ученици от ПГ по ТС“ М.В.Ломоносов“, обучаващи се в специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Програмно осигуряване“, пристигнаха в Дъблин, Ирландия, където ще проведат триседмичен стаж по проект „Придобиване на професионален опит в областта на IT- технологиите в реалната работна среда на Ирландия“ по програма Еразъм +.  

Вижте още

С 60% по-малък данък за земеделците в област Добрич

С до 60% могат да намалят дължимата данъчна тежест от 10%, регистрираните като земеделски стопани и тютюнопроизводители, съобщават от добричката служба на ТД на НАП-Варна. Законът позволява на емеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, да намалят данъчната си основа с 40%. Регистрираните земеделски стопани, които са получили финансиране през…

Вижте още