ЗА НАС

Стопанска камара – Добрич е учредена през 1982 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. Камарата е колективен член на БСК. В нея членуват предприятия от Добрич, Балчик, Каварна и др. общини на територията на Област Добрич.

Последни публикации

ФИЛ ФИЛИПОВ: БЪЛГАРИНЪТ ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИ НА ДВЕ НЕЩА – ДИСЦИПЛИНА И КАЧЕСТВО

На 16 април 2019 г., един от най-успешните мениджъри в световен мащаб – Фил Филипов, гостува в Българската стопанска камара, където официално получи сертификат, удостоверяващ, че е почетен член на БСК. Фил Филипов…

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ В ДОБРИЧ

Днес, 12 април 2019 г., се проведе работно заседание на Областна комисия по заетост, свикано с писмо на областния управител Красимир Кирилов. Той председателства срещата, в която участваха представители на…

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ЗАПОЧВА ПРИЕМА НА УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

От 15 април 2019 г. Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Фирмите и организациите, които имат ангажимент да изпълнят квотата…

9000 Добрич, пл. Свобода 8, хотел „България“
0899 86 30 50
dobrich@bia-bg.com