ФИРМИ I


 • icon
 • icon
Есетере България

Есетере България

„Есетере България“ е 100% собственост на американската dōTERRA®. От 2016 насам „Есетере“ се утвърди като водещ производител и износител на етерични масла в България.

От 2015 г. досега компанията е инвестирала общо 12 млн. лв. у нас, в производствени мощности, складови съоръжения и сгради. През юни 2016 г. американската компания за козметични продукти doTERRA инвестира около 5 милиона лева в своя дестилерия за лавандула и тревни култури в Добрич, която е единствената в България с лабораторно-изследователски център. През май 2019 г. „Есетере“ откри втора дестилерия за етерични масла в Добрич, на стойност 4.2 млн. лева. Втората дестилерия е точно копие на първата – разположена е на около 2000 квадратни метра площ, с 12 дестилационни апарата по 5.5 кубични метра за изваряване на етерично-маслени култури. Фирмата изгради и нова административна сграда, която е с 830 квадратни метра разгъната застроена площ.

Работещите на постоянен трудов договор в българската фирма са 120 души, а други 100 са сезонно наети за по шест месеца в годината.

„Есетере“ преработва три вида масла: сини, жълти и от смоли (тамян и смирна) и продава готовата продукция само на компанията майка – doTERRA. Основните суровини идват от България – лавандула, маточина, чубрица, роза, лайка, бял равнец, кориандър, резене, здравец. Фирмата внася от Сомалия и Етиопия тамян и смирна, от Северна Америка – кора от бреза, от Хавай – сандалово дърво.

Според последния публикуван в Търговския регистър доклад за дейността през 2017 приходите на „Есетере“ нарастват над три пъти до почти 31 млн. лв. спрямо предходната година, а печалбата достига 3.573 млн. лв. срещу 824 хил. през 2016 г.

Нашият бизнес е сезонен. Повечето дестилерии работят 2-3 месеца в годината. „Есетере“ работи 12 месеца, без прекъсване, денонощно, защото набавяме суровини от други пазари през цялата година. Най-търсени са лавандула и тамян, които се използват за ароматерапия и намират все по-голямо приложение във фармацевтичната и козметичната индустрия„, споделя Пламен Николов – управител на „Есетере България“.


За контакт:

Добрич, ул. Дванадесета № 12

тел.: 087 690 0300

Email: office@esseterre.bg

Web: http://esseterre.bg/

 • icon
„К2“ ООД

„К2“ ООД

Фирма К2 е производител на мебели, специализиран в производство на пакетирана корпусна мебел и изработка и монтаж на мебели и архитектурни елементи за хотели, бизнес сгради, молове, банки, летища и други.

Фирма К2 разполага с производствени помещения разположени на 4 500кв.м. закрита работна площ. За качествената изработка на нашите мебели разполагаме с модерно технологично и производствено оборудване.

Високият професинализъм на всички работещи във фирмата гарантира високо качество и срочно изпълнение на поетите ангажименти.

Клиентите на фирмата са от България, Европейския Съюз, Израел, Русия, Македония, Нигерия.

Дейноста си фирмата започва през 1992 година с производство на индивидуални поръчки. През 1994 година под името „Секвоя” ООД фирмата разраства производството и разширява дейноста си. В този период разполага с 30 работника. През 2002 година фирмата се преименува в „БМК Секвоя” ООД , увеличава персонала си и обновява машинния си парк.

Пет години по-късно ръководството на фирмата прави значителни промени в начина на работа и през 2007 година преминава в „К2” ООД, като многократно увеличава своя капацитет и закупува високопроизводителни машини за производство на корпусна мебел. На този етап числеността на работниците е 73. Тя разполага с дизайнерско бюро за целите на своята дейност.


За контакт:

9300 град Добрич
булевард „Добруджа“ 2
телефон: +359 58 601 262
факс: +359 58 601 262

www.k2-furniture.com
e-mail: office@k2-furniture.com

 • icon
„Радо-Кар“ ЕООД

„Радо-Кар“ ЕООД

Автосервиз и ремонт на цилиндрови глави

Адрес: 9300 Добрич, ул. Орфей 21
 • icon
К.И.Р. АД

К.И.Р. АД

Компания за инженеринг и развитие АД е с предмет на дейност: Производство на възли и агрегати за електро и мотокари, двигателни мостове, самоходни трактори и др., търговия в страната и в чужбина, преработка и обработка на черни и цветни метали; придобиване и управление на дялови участия и акции, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, разработване на инвестиционни проекти, както и всяка друга дейност за която няма забрана със закон


За контакт:

Адрес: Добрич 9300, ул. А. Стоянов 1
Email: kirad_dobrich@mail.bg
Тел: 0888 242923
 • icon
 • icon
 • icon
„ФолиАрт“ ООД

„ФолиАрт“ ООД

Фирма „ФолиАрт“ ООД е основана през 1992 година, като рекламна агенция.

Днес „Фолиарт“ разполага със собствена производствена база с екип от дизайнери, търговки отдел, цялостно машинно оборудване за всякакъв вид рекламни и полиграфски  услуги и довършителни операции.

Печатницата е специализирана в изработката на книги с твърда и мека  подвързия и всякакъв вид печатни и рекламни материали.

Предлагаме експонация, офсетов печат, сгъване, ламиниране, UV лакиране, избирателно лакиране, ВШМ, концево шиене, термолепене, термолепене PUR, щанцоване, номерация, поставяне на спирала.

Базата е на площ 3.5 дка и се намира в гр. Добрич, на бул. 25-ти Септември 49.


За контакт:

Добрич 9300, Бул. „25-ти Септември“ 49  

058/ 651 666, 651 676, 602 200
email: foliart@foliart.net

Търговски мениджър – Веселина Георгиева, 0899 86 30 56
Търговец книжен пазар – Венета Димитрова, 0899 86 30 44
Търговец външна реклама – Мартин Радев, 0899 86 30 48

София 1000, Бул. „Ситняково“ 23, Офис център „Ситняково“, ет. 6, офис 606

Търговец външен пазар – Емил  Харачиев, 0895 727 553, e-mail: emilharachiev@foliart.net
Търговец книжен пазар – Даниела Данева, 0888 57 06 74, e-mail: d.daneva@foliart.net

 • icon
 • icon
„Билдконтрол“ ЕООД

„Билдконтрол“ ЕООД

Дружеството „Билдконтрол” е учредено през 1999г. Фирмата се управлява чрез два офиса в страната – в гр. Добрич и в гр. Русе, като всеки от тях има права самостоятелно да сключва и изпълнява договори. В годините сме разкривали оперативни звена и в други градове – Варна и Каварна. Натрупали сме богат опит в процедиране на проекти от старта на инвестиционната идея, получаване разрешителни за реализацията ѝ, извършване на енергийни оценки, одити и предписания на ЕСМ, надзорни дейности по време на строителство до въвеждане в експлоатация, включително избор и привличане на изпълнители, оценка на получените оферти, осигуряване на надеждна защита интересите на инвеститора в хода реализацията на проекта. Извършваме правни и административни консултации в процеса на предпроектно проучване на инвестиционните намерения.
Управленски екип:
Инж. Емил Тасков – собственик и управител на Офис Добрич
Инж. Георги Капанджиев – управител на Офис Русе
Инж. Марияна Байкова – ръководител направление „Строителен надзор Добрич”
Инж. Николай Колев – ръководител направление „Енергийна ефективност”

„Билдконтрол” ЕООД получава първото си Свидетелство с рег. № СК – 108 / 1999г., оправомощаващо го да упражнява СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО. През 2004г. МРРБ променя режима на лицензионен. Дружеството получава Лиценз № ЛК – 000130 / 2004г. за извършване оценка съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор. Съгласно актуалната нормативна уредба, на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, чл. 7, ал. 1, чл. 11, ал. 1, вр. Чл. 8 от Наредба № РД – 02 – 20 – 25 от 03.12.2012г. за условията и реда за вписване в регистъра на консултантите за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор, фирмата притежава Удостоверение № РК – 0155/ 23.04.2014г. за извършване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. Неразделна част от Удостоверението е заверен от ДНСК Списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, чрез които се упражнява дейността. Последната му актуализация е от 29.02.2016г., като наброява екип от 62 души.

„Билдконтрол” ЕООД предлага консултантски услуги на всички етапи от инвестиционната идея: от покупко-продажба на недвижими имоти; през промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди; процедиране на подробен устройствен план; осигуряване на разрешителен режим за присъединяване на обекти към съществуващата техническа инфраструктура – електропроводи, ВиК, оптични връзки; организира проектирането на строежи, включително осигуряване съгласуване и одобряване на проектите от заинтересованите инстанции и контролни органи; извършва мениджмънт на сграда по време на експлоатационния период. Изпълняваме инвеститорски контрол като осигуряваме надеждна защита на финансовите интереси на инвеститора, чрез текущ контрол на ценообразуването и количествата на отчитаните СМР от Строителя, както и контрол на качеството на изпълнените работи. Консултантите, привлечени за изпълнение на дейностите са юристи, икономисти, инженери и специалисти по архитектура, строителство и геодезия с дългогодишен практически опит и познания в законодателните норми. При много от проектите в двете основни направления „Строителен надзор” и „Енергийна ефективност” се изисква многопластов подход при реализацията им, разрешаване на казуси, относими към няколко законови бази, при което на сформираните екипи се налага да работят в сътрудничество и взаимна обмяна на практики и информация.


За контакт:

Офис Добрич

п.“Свобода“ № 5, ет. 12
9300 гр. Добрич
телефон/факс 058 603 198
моб.телефон 0885 130 544

Офис Русе

ул. „Николаевска“ № 40А, офис 21
7000 гр. Русе
тел/факс 082 834 273
моб.телефон 0888 367 864

 • icon
 • icon
„Скития“ ЕООД

„Скития“ ЕООД

Скития ЕООД е създадена през 1986 г. За тридесет години компанията се утвърди, като едно от най-успешните предприятия в България и се превърна в лидер в производството и търговията с малки домакински електроуреди.
От 2001 година съществува като „Скития 1 ГТ“ ЕООД , като разширява дейността си с производството на интериорен текстил.

„Скития 1 ГТ“ ЕООД е единствен производител на електрически скари с металокерамично покритие в България.

„Скития 1 ГТ“ ЕООД успешно е в партньорство с търговски вериги като „Кауфланд“, „Технополис“, „Практикер“, „Метро“ и „Мосю Бриколаж“. Също така, работим и с частни фирми , които предлагат наша продукция на Българския пазар и успешно изнасят за почти цяла Европа.


За контакт:

9500 Генерал Тошево
ул. Христо Минчев 19
Тел.: 05731/ 2517, 0879 216 890
E- mail: danielabaucher@gmail.com; skitia@abv.bg

„Белдас“ ООД

„Белдас“ ООД

„Белдас“ ООД е с основна дейност в сферата на селското стопанство. Предлага производство и търговия на селскостопанска продукция. Отглежда слънчоглед, пшеница и царевица. Седалището на фирмата се намира в село Къпиново, област Добрич.


Адрес: с. Къпиново, ул. Дванадесета 85 А

„Симекс – Георги Симеонов“ ЕТ

„Симекс – Георги Симеонов“ ЕТ

„Симекс – Георги Симеонов“ ЕТ е с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и чужбина. Производство и реализация на селскостопанска продукция в страната и чужбина. Услуги за населението. Изработка на рекламни материали, транспортни услуги в страната и чужбина. Таксиметрови услуги. Хотелиерство. Ресторантьорство. Посредническа дейност. Маркетингови услуги и всички дейности незабранени от закона.


Адрес: гр. Тервел, ул.Струма № 4

 • icon
„ГЕОИД“ ЕООД

„ГЕОИД“ ЕООД

Дружеството „ГЕОИД“ е създадено през 2006 г. с предмет на дейност: Комплексни геодезически задачи (геодезически заснемания, трасиране, следене на деформации и др.); Инвестиционно проектиране (по части: Вертикално планира и трасировъчен план, ПУП, Регулационен план и др.; Пътна; СК (пилотно фундиране, укрепяване на изкопи, откоси и др.).

За контакт: geoid@mail.bg

 • icon
„Елпром ЕМЗ“ ООД

„Елпром ЕМЗ“ ООД

„Елпром ЕМЗ“ ООД е с дългогодишен опит в производството на измервателни устройства. Фирмата произвежда Токови измервателни трансформатори за НН тип СТ-1, тип СТ-,2 СТ-3 и тип СТ-4, както и зарядни станции за електромобили.

 


За контакт:

9680 гр. Шабла, ул. Нефтяник 38

тел.: 05743/50-20, 45-68

факс.: 05743/50-20

E-mail : elpromemz@mbox.infotel.bg

 • icon
„Енергоефект“ ООД

„Енергоефект“ ООД

“ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД е една от първите, лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за обследване и сертифициране на сгради. На фирмата е издаден сертификат за акредитация № СА-ОСС-0002/11.07.2005г от Агенцията по Енергийна ефективност и е вписана в публичния регистър на лицата извършващи обследване и сертифициране на сгради по чл.16, ал.5 и от Закона за енергийната ефективност с удостоверение № 00003 / 14.07.2008 г.

Фирмата е акредитирана и за обследване на промишлени предприятия по чл.18, ал.2 от Закона за енергийната ефективност с Удостоверение № 00030/30.03.2007 г.

“ЕНЕРГОЕФЕКТ” ООД притежава сертификат за съответствие на внедрената система за управление на качеството съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 за енергийно обследване на сгради и промишлени предприятия, сертифициране, извършване на оценки за съответствие по енергийна ефективност на инвестиционни проекти, инженерингови услуги от сертифициращата организация SGS Bulgaria Ltd.,под акредитацията на UKAS, Великобритания. Издаденият сертификат е доказателство за високото качество на изпълнение на работата на организацията.

Фирмата е съучредител на Камарата на фирмите, извършващи енергийни обследвания и сертифициране на сгради.

Дружеството разполага с висококвалифицани специалисти /топлоинженери, строителни инженери, електроинженери и икономисти/ с дългогодишен опит в областта на енергийната ефективност, които са акредитирани в Агенция по енергийна ефективност. Разполагаме и със разнообразна специализирана измервателна апаратура необходима за обследване на сгради и промишлени системи по енергийна ефективност.

Инвеститорите, повярвали в нас могат да разчитат на партньорство и висок професионализъм в областта на:
Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност
Сертифициране
Обследване на съществуващи и нови сгради по енергийна ефективност
Обследване на промишлени системи по енергийна ефективност
Енергиен мениджмънт
Конструктивни обследвания на сгради
Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност и строителството
Строително-ремонтни дейности и саниране
Популяризиране на възобновяемите енергийни източници, повишаване на информираността
на обществото относно необходимостта от въвеждането на енергоефективни мерки


 


УЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ


 • icon
 • icon
Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ – Добрич

Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ – Добрич

Професионална гимназия по механотехника и електротехника ”Михаил Василевич Ломоносов” е първото техническо училище в гр. Добрич. Училището е създадено през 1941 г. със заповед № 3308 от 13.08.1941 г. на Министерството на търговията и промишлеността под името Държавно практическо промишлено коларо-железарско училище.

През 70-годишната история на училището са завършили над 20 хил. ученици, които в миналото и днес са водещи специалисти в града и региона.

От учебната 2017-2018 г. училището  е с ново име – Професионална гимназия по техника и строителство. Настоящото име  на училището е резултат на дълъг процес, който отразява  промените, настъпили  в развитието му през  годините.  Думата техника обединява всички професионални направления, застъпени за обучение в дългогодишната история на училището- Машинен техник, Автомобилен техник, Газов техник, Техник  по автоматизация,  Техник по електронна техника,  Компютърен техник, Електротехник.  Думата строителство  е заявката, която училището  дава пред обществото, че ще поддържа традициите на обучението  в един голям отрасъл от националната икономика, какъвто е строителния бранш.

За учебната 2018/2019 година Гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“  приема ученици след завършен седми клас в дневна форма на обучение по специалности „Компютърен техник“ с разширено изучаване на английски език и „Програмист“,  както и за обучение в дуална форма  по специалности „Мебелно производство“ и “Строителен техник“ .  Над 10 са специалностите, по които  се обучават ученици в самостоятелна форма.  В духа на съвременните тенденции за позитивна промяна в професионалното образование,  гимназията предлага на своите ученици нови възможности за израстване – обучение в дуална форма- учене чрез правене в рамките на българо-швейцарския проект „ДОМИНО“ („Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“) ,  стаж на реални работни места в Англия, Германия и Италия по проект „Еразъм“,  стаж във фирми от  местния  бизнес по  проект „Ученически практики“.

Със своята богата материална  база и учители,  които пазят  и развиват богатството на училището – неговите възпитаници,  Професионална гимназия по техника и строителство продължава да бъде учебна  среда, в която израстват достойни хора и граждани.

Училището е водещо в квалификацията на възрастни, т.нар. продължаващо професионално обучение. Като водеща организация или като партньор по проекти по програма ФАР обучаваме възрастни и по професии от професионално направление Металообработване и машиностроене. През последните 5 години сме обучили над 200 работници за І, ІІ и ІІІ степен на професионална квалификация.


За контакт:

Телефон: +359 58 605315
9300 гр. Добрич обл. Добрич
ул. „Хан Тервел“ №187
e-mail: pglomonosov@gmail.com

web: https://pglomonosov.org/