Николай Радев

Николай Радев

Председател на УС
За контакт: тел.: 0899 86 30 50, еmail: radev.foliart@gmail.com

Николай Радев е съсобственик и съуправител на Рекламна агенция и печатница „Фолиарт“ ООД – гр. Добрич, която е на пазара от 1992 г. „Фолиарт“ разполага със собствена производствена база, разположена на 3.5 дка. Печатницата е специализирана в изработката на книги с твърда и мека подвързия и всякакъв вид печатни и рекламни материали.

Николай Радев е роден на 22 септември 1966 г. Семеен, с един син.

  Айдер Реджеб

  Айдер Реджеб

  Член на УС

  Управител и собственик на „Белдас“ ООД

   Веселин Димитров

   Веселин Димитров

   Член на УС
   За контакт: Тел. 0898 775 066, 0888 511 049, Email: vesko@tural.bg

   Веселин Димитров е изпълнителен директор на „Албена автотранс“ ЕАД. Преди това е бил на мениджърски позиции в „ТХотелс“ ЕООД – Варна, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, “Болкан хорн травел” ООД, „Старт” ООД и „Турал-Г” ЕООД.

   Завършил е Университета за национално и световно стопанство – София, специалност „Икономика и управление в транспорта“.

    Михаел Делийски

    Михаел Делийски

    Член на УС
    За контакт: тел.: 0888 729 663, еmail: deliyski@EEfect.com

    Михаел Делийски е управител на Енергоефект Консулт ЕООД. Електроинженер, работи повече от 15 години в областта на енергетиката, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия в България и Източна Европа. Водещ одитор по стандарта ISO 50001. Лектор в обучения за енергиен мениджмънт, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Има богат практически опит в идентифицирането на проекти, енергийни обследвания, разработване на бизнес планове, внедряване и мониторинг на енергоспестяващи мерки.

    Водещ консултант към Звеното за подпомагане на МРРБ по контрол и изпълнение на проект,,Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран от ОПРР 2007-2013.

    Ръководител на проектно звено и водещ консултант по проект „Подобряване на енергийната ефективност в 171 публични сгради“ – KIDS – GA 040/05 към Министерство на енергетиката. В обхвата на проекта е организирал и провеждал обучения на бенефициенти и изпълнители по проекта, извършване на редовен контрол по изпълнението на строително-монтажните дейности, верификация на изпълнените дейности, одобряване на плащанията към изпълнителите.

     Николай Колев

     Николай Колев

     Член на УС
      инж. Емил Тасков

      инж. Емил Тасков

      Контрольор
      За контакт: тел. 0885 130 544, 0885 044 207, email: ee.chamber@gmail.com  

      Емил Тасков е роден през 1949 г. в гр. Перник. През 1973 г. завършва ВИСИ – София, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.

      Започва професионалната си кариера като строителен инженер в Проектантска организация гр. Толбухин. До 1990 г. работи в областта на строителството, заемайки длъжности на всички нива на професионалната йерархия на строителното инженерство. След 1990 г. преминава в частния бизнес, отново в сектор строителство. Управител и собственик е на „БИЛДКОНТРОЛ“ ЕООД.

      Инж. Емил Тасков е председател на Камарата на енергийните одитори.