ПРИЗИВ

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В ГР. ДОБРИЧ И РЕГИОНА,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ,

Обръщаме се към всички Вас от името на национално представителните организации на работодателите с призив да се присъедините към НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ „ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ“, на 18 май 2022 г., сряда, от 12:00 до 17:00 часа, пред Министерския съвет на РБ (София, бул. Дондуков 1).

Протестът е с четири основни искания:

 1. Удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран от СВРЪХпечалбите на производителите на енергия.
 2. Разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме получили по формулата в дългосрочния договор с “Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета.
 3. Разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени.
 4. Програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.

Протестът НЕ Е политически!

Протестът е ЗА:

     • спасяване на българската икономика,
     • прогнозируемост и конкурентоспособност,
     • спасяване на работните места и доходите,
     • намаляване на темповете на инфлацията,
     • спиране на обедняването на нацията.

Пълна информация за протеста можете да намерите на адрес www.aobe.bg/protest2022

За желаещите да пътуват до София ще обявим допълнително възможностите за организиран транспорт, но молим да ни изпратите Вашите заявки – колко души от коя фирма ще пътуват.

При невъзможност за участие на място (в София) Ви приканваме да се присъедините символично, като ни изпратите писмо за подкрепа и/или снимка с плакат за подкрепа (можете да изтеглите плакат ОТТУК).

Заявки за пътуване, писма и снимки изпращайте на адрес: bgrabotodateli@gmail.com

С УВАЖЕНИЕ:

Герман Германов, главен секретар на Търговско-промишлена палата – Добрич

Николай Радев, председател на Стопанска камара – Добрич

Галина Митева, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Добрич

Пейчо Пеев, регионален представител за Добрич на Асоциация на индустриалния капитал в България