На 7 март 2022 г. от 11.00 часа в сградата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна ще се проведе бизнес събитието „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ: ВАРНА“, което ще събере на едно място представители на новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), Българска банка за развитие и Фонд на фондовете, които ще представят своите програми за развитие на бизнеса, както и от страна на главния организатор на събитието – ИАНМСП.

Събитието ще бъде открито от министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер, а в специална презентационна част ще бъдат представени:

  • Мерки за насърчаване на иновациите и растежа на ОПИК
  • Мерки и инструменти в подкрепа на предприемачеството, прилагани от ИАНМСП
  • Нови продукти в подкрепа на иновационното развитие и растежа на предприятията, предлагани от Българската банка за развитие
  • Финансиране по програмите на Фонда на фондовете
  • Новият иновационен център към Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – цели и предизвикателства
  • Черноморски икономически механизъм и развитие на синята икономика – възможности за растеж на морските индустрии

Участие в събитието ще вземат още представители на Морски клъстър България, представители на публичния и частния сектор, както и на академичната общност.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация до 2 март 2022 г. на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието.

Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева, тел. 02 940 7977 или Даяна Иванова, тел. 02/940 7983.