Н.Радев: Бизнесът не иска компенсации, а прогнозируема среда, в която да си изкарва парите сам

Председателят на Стопанска камара – Добрич, Николай Радев даде интервю за Брой 11 на списанието на Българската стопанска камара Noblesse Oblige. Този брой на списанието е посветен на селското стопанство, хранителната и питейната индустрия, а регион на фокус е Добрич. В броя можете да прочетете и интервюта с кмета на Добрич – Йордан Йорданов, и…

Вижте още

Обръщение към членовете на работодателските организации

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОБРЪЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С настоящото се обръщаме към Вас във връзка с насрочения за 18 май 2022 г. Национален протест „За сигурна енергия на достъпни цени“ със следните основни искания: Удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е необходимо: Компенсация в размер на…

Вижте още

ПРИЗИВ към фирмите от Добрич и региона

ПРИЗИВ УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В ГР. ДОБРИЧ И РЕГИОНА, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, Обръщаме се към всички Вас от името на национално представителните организации на работодателите с призив да се присъедините към НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ „ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ“, на 18 май 2022 г., сряда, от 12:00 до 17:00 часа, пред Министерския…

Вижте още

За вас, работодатели!

Дирекция “Бюро по труда”- Добрич уведомява работодателите от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юни 2022 г., както следва: Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с…

Вижте още

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ (18.05.2022 г.)

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ситуацията е още по-влошена и влошаваща се. Затова национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, организират НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ на 18 май 2022 г., от…

Вижте още

Стартира подбор на проекти за възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на…

Вижте още

Обучение по ЗБУТ
(07.10.2022 г.)

БСК организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.  Обучението ще се проведе на 07.10.2022 г., петък,…

Вижте още

Комисията по заетост в Добрич обсъди резултати от проучване сред работодателите за нуждите от работна ръка

На проведено днес заседание на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие бяха представени резултатите от редовно вече анкетно проучване сред работодатели за нуждите им от работна сила. Припомняме, че Агенция по заетостта извършва ежегодно две анкетни проучвания сред работодатели за нуждите от работна сила, като на дирекциите „Бюро по труда“ се изпраща представителна…

Вижте още

07.03.2022 г.: ФОРУМ „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ: ВАРНА“

На 7 март 2022 г. от 11.00 часа в сградата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна ще се проведе бизнес събитието „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ: ВАРНА“, което ще събере на едно място представители на новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), Българска банка за развитие и Фонд на…

Вижте още

СЕРТИФИКАТИ ЗА ФОРСМАЖОР ВЪВ ВРЪЗКА С КРИЗАТА В УКРАЙНА!

Във връзка с кризата в Украйна, която може да доведе до неизпълнение или забава в изпълнението на договорни задължения, БСК напомня, че издава сертификати за наличие на непреодолима сила при неизпълнени договорни задължения. Общоприета практика е такива сертификати да се издават от сдруженията, представляващи интересите на търговците, каквито са стопанските камари. Сертификатът има международна валидност – издава…

Вижте още