БСК организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място съгласно действащото в Република България законодателство.

Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”.

Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП. 

Обучението ще се проведе на 07.10.2022 г., петък, от 9.30 до 16.00 часа, в Хотел „България“ – гр. Добрич, пл. Свобода 8 (регистрация на участниците от 9.00 до 9.30 ч.). Обучението е безплатно за фирмите, членове на БСК, но с предварителна регистрация.

Заявки се приемат до 06.10.2022 г. или до запълване на местата в залата.

За контакт:  Николай Радев, email: dobrich@bia-bg.com, тел.: 0899 86 30 50.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК!