Добричката компания „Есетере България“ ЕООД (член на СК Добрич) спечели награда за цялостната си КСО програма за менторство и работа на хора от уязвими групи в тазгодишния конкурс за Наградите за отговорен бизнес 2019, организиран от Българския форум на бизнес лидерите. Статуетката в категория „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие“ е признание за инвестициите на добричката компания в областта на корпоративната социална отговорност и, по-конкретно за съвместните проекти със Сдружение ИДЕА – Социална чайна Варна, и Фондация „Св. Николай Чудотворец“ – Добрич.

Социалната дейност на Есетере стартира през 2015 г., с партньорство със Социалната чайна във Варна, която дава менторска подкрепа и първа работа на деца от социални домове. През 2017-19 г. разширява обхвата дейности с деца без родители, хора с интелектуални дефицити, подкрепя социални дейности в Добрич. Менторска програма „Искам да бъда“ подкрепи над 30 деца без родители в развиване на умения за общуване и увереност. Подкрепата към Социалната чайна позволи създаването на място, което през годините е дало менторство и първа работа на над 25 младежи, една трета от които днес се реализират независимо.

С проекта „Чудната градина“, осъществен в партньорство с Фондация „Св. Николай Чудотворец“-Добрич, се подпомага производството и разнос на растения и работните условия на над 20 души с интелектуални затруднения.

Общите вложени средства за 2019 г. са 221 605 лв., като 30 000 лв. са вложени за развитието на младежи без родители, други над 50 000 лв. са насочени за подобряване условия за работа в Чудната градина. През годините Социалната чайна получава над 120 000 лв. за развитие на материална база за работа.

„Есетере България“ е собственост на американската фирма doTERRA. От 2016 г. Есетере е утвърден водещ производител и износител на етерични масла в България. Есетере поставя нови стандарти в етерично-масления бранш и заявява висока компетентност в дестилационния процес. Има собствена научна и развойна дейност. От основаването си през май 2015 г. досега компанията е създала 260 работни места и партнира със 150 фермери. През 2020 г. предстои откриване на трета дистилерия в Казанлък. Есетере разполага с 6000 кв. м. – производствена база и административна сграда, собствена лаборатория и 400 дка опитно поле. Има специализиран автопарк със селскостопанска и подемна техника. С годините на развитие предприема законодателни инициативи в сектора и има амбиция за създаване на Асоциация на преработвателите в етеричномасления бранш.

Есетере има високи стандарти за социална отговорност, чийто фокус е подобряване живота на хората в общността, както и на деца и възрастни хора в риск или от уязвими групи. Компанията има дългосрочни и устойчиви отношения с фермерите в региона, като за последните години стимулира увеличаване на продукцията им. Преобладаващата част от постоянните служителите са от региона, много от тях от малцинствени групи.

Лице за контакт: Сияна Пенчева, email: spencheva@esseterre.bg,Телефон: 0876050092

За презентацията е нужен JavaScript.