На 22 ноември 2019 г., в гр. Добрич, се проведе обучение по ЗБУТ и оценка на риска на работното място съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , организирано от Стопанска камара – Добрич.

В обучението се включиха над 40 представители на фирми от областта на химическата, фармацевтичната, мебелната, туристическата индестрия, транспортния сектор и др.

За презентацията е нужен JavaScript.