ДО

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И УЧАЩИТЕ
В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Позволете ми, от името на Управителния съвет и членовете на Стопанска камара Добрич, да Ви поздравя по повод Деня на народните будители.

Делото на светите братя Кирил и Методий, на техните ученици и последователи св. Климент Охридски, Константин Преславски, Йоан Екзарх, на родолюбците Паисий Хилендарски, Васил Левски, Димитър Талев и много други е съхранило вечния български дух, вечния стремеж към овладяване на знанието, вечното движение напред.

Скъпи учители, не преставайте да будите съзнанието на младото поколение за едно по-добро бъдеще на българския народ. Обогатявайте и опазвайте българската духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата!

Скъпи ученици, в деня, в който почитаме делото на личностите, съхранили през вековете духовните ценности на нацията, бих искал да Ви пожелая да следвате техния пример и да не стихва у Вас жаждата за знания и личностно развитие. Доверявайте се всеки ден на Вашите учители, вслушвайте се в думите им и помнете, че в знанието е силата, знанието е Вашият билет за житейски и професионален успех.

Честит празник!

С УВАЖЕНИЕ,

/п/

НИКОЛАЙ РАДЕВ
Председател на УС на СК-Добрич