1255 лв. е средната брутна месечна заплата в селското стопанство в Добричка област, показват данните на Статистическото бюро в Добрич. Това възнаграждение отрежда на сектор „Земеделие“ второ място в класацията, в която най-високи са заплатите на работещите в сферата на електрическа и топлинна енергия и газообразните горива. Изследването е за второто тримесечие на годината.

Според показателите, средната месечна заплата за Добричка област e 969 лв. при 1 260 лв. за страната. В Габрово средната заплата за второто тримесечие в земеделието е 1102 лева. И тук възнагражденията са вторите най-големи след тези в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти далекосъобщения“, където месечно взимат средно по 2294 лева. Най-ниски са заплатите в строителството – средно по 590 лева, и „Хотелиерство и ресторантьорство “ – 642 лева.

При наличието на близо 3 млн. и 600 хил. дка обработваеми площи, които заемат над 70% от територията на област Добрич, земеделието е секторът, който осигурява сериозна заетост на региона.

92% от анкетираните фирми в Добрич изпитват липса на работници, а при 79 на сто липсват тесни специалисти. 49% от бизнеса в региона не може да намери ръководен персонал. Данните са от проучване на Стопанската камара в Добрич, извършено през второто тримесечие на годината, в което са анкетирани 192 предприятия от областта.
Бизнесът посочва в анкетата, че „Машинно инженерство“ е секторът, в който най-остро се чувства нуждата от обучение. На второ място е недостигът на образован персонал в сферата на електрониката, електротехниката и автоматизацията.

Работодателите казват още, че 49% от работниците, които кандидатстват за работа, нямат нужните професионални умения и технически компетенции. Само 25% от анкетираните смятат, че не им достига административен персонал.

Малко по-малко от половината от анкетираните посочват, че в региона е имало нужните специализирани учебни паралелки, но са били закрити и резултатът е налице.
Само 6% от анкетираните обаче посочват нужда от агрономи.


Източник: Pariteni.bg