Стопанска камара – Варна организира информационни вторници на които ще се разисква „Дигитализацията на регионалната индустрия – предизвикателства, перспективи, практики и решения“ – Петте „преразказани“ принципа на Индустрия 4.0

 Теми по дни:

 • 21 май 2019 г., от 14:00 часа – Вертикална свързаност – кибер-физични системи (Cyber-physical System – CPS), чрез които се създават мрежи за саморегулиране на пространствено разпределени производствени ресурси
 • 28 май 2019 г., от 14:00 часа – Виртуализация, при която реалният свят се чете от сензори и се трансформира във виртуални изображения
 • Децентрализация – принцип, при който вземането на решения се осъществява от кибер-физични системи и предсказващи (predictive) модели
 • 04 юни 2019 г., от 14:00 часа – Отговор в реално време, който се състои в “улавяне» на информация, обработка и вземане на решения.
 • 11 юни 2019 г., от 14:00 часа – Ориентация към клиента, което е възможно благодарение на факта, че индустрията 4.0 има за цел да създаде директна обратна връзка между потребителя, продукта и човека, който го е проектирал

Лектор: г-жа Силвия Щумпф – Бизнес агенция

Информационните срещи ще разгледат къде е нашият регион в рамките на промяната, свързани с дигитализацията, какво трябва да правят  българските компании и отделните индустрии, за да станат част от новата вълна.

 • Какво ще означава това за работната сила, за растежа и развитието на региона?
 • Ще покажем иноваторите в индустрията, които вече оформят бъдещето.

Акценти в програмата

 • Регионална перспектива: от конкуренция до сътрудничество на новата европейска  индустриална  карта
 • Производството става високотехнологично – иновации и трансфер на знания към традиционните индустрии
 • Как да се насърчат нови научноизследователски и развойни дейности в региона, както и партньорства с водещи изследователски институции
 • Тенденциите в интелигентното производство, анализ на данните и индустриален интернет на нещата
 • Приемане на кръговата икономика: ползи за бизнеса Ø  Финансиране на иновациите и дигиталната трансформация–––

За контакт:

Стефка Хадживасилева
Експерт, Стопанска камара Варна

https://www.facebook.com/skvarnasaborni22/
тел.052/622-304
факс.052/601-604
бул.”Съборни”22 Варна 9000
e-mail: isa_varna@abv.bg