Областен информационен център – Добрич,
в партньорство с Община град Добрич и Стопанска камара Добрич,

има удоволствието да Ви покани на информационно събитие:

„ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА В ДОБРИЧ“

 на 17 март 2020 г.,  в Заседателната зала на община град Добрич (ул. България 12, ет. 2)

ПРОГРАМА 

09:30-10:00Регистрация на участниците
10:00-10:15

Откриване на събитието и приветствени думи

Йордан Йорданов, кмет на община град Добрич

Николай Радев – председател на Стопанска камара – Добрич

10:15-10:35

Проекти на Изпълнителна агенция за насърчаване на малкия и средния бизнес, финансирани по ОПИК 2014-2020 и насочени към бизнеса

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП

Въпроси и отговори

10:35-11:15

Финансови инструменти за бизнеса

Петър Михайлов, експерт Инвестиции в сектор МСП от Фонда на фондовете

Въпроси и отговори

11:15-11:30

Представяне на услугите и дейността на „Enterprise Europe Network“ – Добрич

Татяна Гичева, ръководител на офиса

Въпроси и отговори

11:30-12:00

Процедура BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

Инж. Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич 

Въпроси и отговори

12:00-12:30

Представяне на процеса на програмиране на новия програмен период (2021-2027 г.). Дискусия с бизнеса за финансиране на фирмените стратегии за растеж.

Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на БСК,
и Светлана Дончева, директор на Център за управление на проекти в БСК

12:30-13:00Дискусия, обмяна на идеи
13:00Закриване на конференцията и кетъринг – лек обяд

 

Участието е безплатно. Регистрирайте се ТУК до 15 март 2020 г.!

За контакт: Областен информационен център – Добрич,
тел. 0897560860, 0897560660, 0897560760, oic_dobrich@abv.bg