УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информирам Ви, че на 2 септември 2021 г., в НСИ бе проведена работна среща, на която бяха представени промените в годишното отчитане на юридическите лица за 2021 г.

Акцент бе поставен върху отчетността на местни единици, които развиват дейността си на повече от един адрес.

Справката присъства вече няколко години в пакета документи, които се представят от фирмите в НСИ, като за 2021 г. попълването на тази справка вече става задължително.

По-долу прикачваме файлове с пояснителни бележки относно местните единици и презентация за промените в отчетността.

Моля Вашите становища и възникнали въпроси да изпратите в срок до 22 октомври 2021 г. на адрес: silvia@bia-bg.com, за да може да Ви бъде оказано съдействие от Българската стопанска камара (БСК) при необходимост и включването на коментарите Ви в становището на БСК.

Изтеглете прикачените документи ОТТУК!