НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ (18.05.2022 г.)

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ситуацията е още по-влошена и влошаваща се. Затова национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, организират НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ЗА СИГУРНА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ на 18 май 2022 г., от…

Вижте още

Обучение по ЗБУТ
(07.10.2022 г.)

БСК организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.  Обучението ще се проведе на 07.10.2022 г., петък,…

Вижте още

07.03.2022 г.: ФОРУМ „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ: ВАРНА“

На 7 март 2022 г. от 11.00 часа в сградата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна ще се проведе бизнес събитието „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ: ВАРНА“, което ще събере на едно място представители на новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), Българска банка за развитие и Фонд на…

Вижте още

Уебинар: Представяне на възможностите за работодатели по Националната програма за заетост на хората с увреждания (25.02.2022 г.)

Във връзка с обявения от Агенция за хората с увреждания конкурс за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, на 25.02.2022 г., от 10.00 ч., ще се проведе онлайн събитие – „Ден на отворените врати“ за потенциални кандидатстващи по тази програма. Участниците ще имат възможност да се запознаят с…

Вижте още

Обучение по ЗБУТ
(08.10.2021 Г.)

Стопанска камара – Добрич организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.  Обучението ще се…

Вижте още

Включете се в проучване на потребностите от работна сила до 15 октомври 2021 г.!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с проучване на потребностите от работна сила, което на основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ се провежда два пъти в годината от Агенцията по заетостта съвместно с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие Ви предоставям следната информация: Обобщените резултати от 7-те проучвания, проведени през…

Вижте още

Предстоят промени в отчетността на фирмите към НСИ. Срок за коментари 22 октомври!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Информирам Ви, че на 2 септември 2021 г., в НСИ бе проведена работна среща, на която бяха представени промените в годишното отчитане на юридическите лица за 2021 г. Акцент бе поставен върху отчетността на местни единици, които развиват дейността си на повече от един адрес. Справката присъства вече няколко години в…

Вижте още

Онлайн среща „Наука и бизнес“ представя научни разработки за въвеждане в производството
(18.03.2021 г.)

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес събитие – „Наука за бизнес“, организирано съвместно с Българската академия на науките (БАН), което се завръща изцяло онлайн след отлагането му през 2020 г. поради пандемията COVID-19. Събитието ще се проведе на 18 март (четвъртък), от 10.30 часа и ще покаже най-интересните разработки на Академията, готови да се превърнат в…

Вижте още

Обучение по ЗБУТ
(09.10.2020 г.)

Стопанска камара Добрич организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място  съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.  Обучението ще…

Вижте още

Проучване за работодателските потребности от кадри.
Срок: 16.10.2020 г.!

Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните потребности от работна сила. Втората за годината анкета ще се проведе в периода 1 септември – 16 октомври 2020 г. включително и ще продължи проследяването на тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът в краткосрочен и средносрочен план. В…

Вижте още