Изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов откри вчера 19-ото издание на традиционния годишен форум на институцията – „Работодател на годината 2022”, на който бяха отличени 15 работодатели от цялата страна. Като домакин на събитието Смилен Вълов приветства всички гости и заяви, че Агенцията ще продължи да осигурява условия за висока заетост, с особено внимание към групите в неравностойно положение на пазара на труда, ще продължи да активира повече неактивни лица, за да се включат в трудовия процес и ще подкрепя младежите, за да правят информиран преход от образование в заетост.

Наградите на отличените работодатели връчиха служебният заместник-министър председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание Георги Гьоков, заместник-министрите на труда и социалната политика проф. Емил Мингов, Наталия Ефремова, Надя Клисурска, председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова и председателят на Държавна агенция за бежанците Мариана Тошева.

За първа година най-изявените работодатели, партньори на Агенцията по заетостта при осигуряването на заетост на безработни лица от цялата страна, бяха класирани в 3 категории: „Работодател със значим принос за осигуряването на заетост на регионалния трудов пазар”, „Успели заедно” и новата категория – „Активни заедно”.

В първата категория на форума на Агенцията по заетостта – „Работодател със значим принос за осигуряването на заетост на регионалния трудов пазар” е отличен по един работодател от територията на деветте регионални дирекции на Агенцията в страната. Той е наел на работа и запазил заетостта на своите служители със съдействието на бюрата по труда и без държавни субсидии:

 • За региона на Благоевград – „Пирин Трейдинг“ ЕООД, с. Брезница, община Гоце Делчев. Работодателят е производител на дамско и мъжко облекло. Той започва работа през 2008 г. с 59 наети лица, а към месец септември 2022 г. числеността на персонала е вече 116. През годината е устроил на работа 20 безработни, като 8 от тях са от уязвимите групи. Фирмата често се включва в информационни кампании, трудови борси и др. събития, организирани от местното бюро по труда.
 • За региона на Бургас – „Палиррия България” ЕАД, гр. Нова Загора. Предприятието е най-голямото в сферата на хранително-вкусовата промишленост в област Сливен. С подкрепата на бюрото по труда в Нова Загора, от началото на 2022 г. осигурява заетост на 59 регистрирани безработни лица на първичен пазар на труда, като близо половината от тях са от рисковите групи, включително 9 безработни младежи, 14 на възраст над 55 години, и 4 продължително безработни. Фирмата осигурява обучения за персонала си, както и безплатен служебен транспорт, като наема служители и от община Твърдица, която е с високо равнище на безработица.
 • За региона на Варна – „Добрич шуус” ООД, гр. Добрич. Компанията е създадена през 2014 г. и е водещ производител на обувки в региона, с персонал от 53 души. От началото на годината работодателят е обявил 32 свободни работни места и е осигурил заетост на 22 безработни лица на първичен пазар на труда, 7 от тях са от неравностойните групи – безработни над 55 години. Запазил е заетостта на 25 лица след субсидирана заетост по проект „Заетост за теб“.
 • За региона на Ловеч – Производствено – потребителна обслужваща кооперация на частни стопани „ЗЕМЕДЕЛЕЦ 93“, с. Козловец, община Свищов. Една от крупните земеделски кооперации в региона на Ловеч, която обработва около 27 000 декара площ и е една от малкото в региона, която осигурява заетост на полевъдни работници. През 2022 г. кооперацията наема на работа 44 безработни лица, от които 26 на възраст над 55 години. Оказва подкрепа за активирането и интеграцията на пазара на труда на семейства, включени в услугата на Агенция по заетостта „Семеен трудов консултант“, в резултат на което до момента е наела на работа 5 семейства.
 • За региона на Монтана – „Интелигентни системи за сигурност” ООД, гр. Враца. Фирмата има повече от 20 г. опит в развитието и производството на електронни и електромеханични продукти. Тя е ключов работодател в обхвата на бюрото по труда във Враца и оказва съществено влияние на местния пазар на труда. Само тази година наема 45 безработни лица на първичен пазар, от които 2 украински граждани. Наема на работа 9 безработни младежи, 2 лица с трайни увреждания, 6 безработни над 55 годишна възраст и 1 продължително безработен. Компанията осигурява ваучери за храна на персонала си, участва в дуално обучение в системата на образованието, включва се в трудови борси и други събития, организирани от бюрото по труда във Враца.
 • За региона на Пловдив – „ОПТИКС” АД, гр. Панагюрище. Фирмата е специализирана в конструирането и производството на оптични, оптико-механични и оптико-електронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение. През 2022 г. продължава да инвестира в своето развитие, като открива нова производствено-административна база в Пловдив. Така се създава възможност да се разкрият още 100 нови работни места и да се привлекат млади кадри с технически компетентности и от други региони на страната – София, Пловдив и Пазарджик. Работодателят осигурява заетост на 58 лица през 2022 г., от които 13 младежи до 29 г. Освен това реализира дуално обучение на 26 младежи. За персонала са осигурени различни видове бонуси и застраховки, транспортни и квартирни разходи на живеещите извън Панагюрище, обучение и др.-
 • За региона на Русе – „Витте аутомотив“ ЕООД, гр. Русе. Компанията е лидер в разработване и произвеждане на иновативни системни решения за ключалки, предни и задни капаци, интериор и седалки. Тя е ключов работодател на местния пазар на труда, наел 34 работници и служители на първичен пазар за срок не по-малък от 6 месеца в периода януари – септември 2022 г., в т.ч. 10 безработни над 55 години, 7 младежи и 1 продължително безработен. На своите служители предлага безплатен служебен транспорт, обхващащ гр. Русе и няколко близки населени места, както и ваучери за храна, безплатни спортни занимания, допълнителна медицинска застраховка, безплатни курсове и обучения. Участва активно в организираните от бюрото по труда в Русе трудови борси и дни на работодателя.
 • За региона на София – „ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ EOOД, гр. Ботевград. Фирмата е част от по-голямо бизнес семейство, което се нарежда на 6-то място в света сред най-добрите производители на електронни модули за автомобилната индустрия. Тя е дългогодишен партньор на бюрото по труда в Ботевград. До септември 2022 г. успява да осигури заетост на 37 безработни лица от региона на първичния пазар, от които 9 безработни младежи до 29 г., 3 безработни лица на възраст над 55 г., както и 4 украински граждани. Работодателят осигурява широк социален пакет за своя персонал – програма за отстъпки, медицински прегледи, ваучери за храна, карти за спорт, безплатен служебен транспорт и др.
 • За региона на Хасково –  „АРИЕТЕ БГ” ООД, гр. Хасково. Компанията е един от водещите производители на части за автомобили в страната и региона. Ключов работодател за бюрото по труда в Хасково с 330 заети към момента лица, от които през 2022 г. са наети 26 безработни, като 5 от тях са лица над 55 г., а 4 са младежи до 29 г. Фирмата осигурява транспорт на 98 наети лица в рамките на община Хасково, както и от съседни общини, вкл. от малки, икономически неактивни населени места. Работодателят предоставя бонуси за преизпълнение на целите и ваучери на наетите лица.

Втората категория на форума на Агенцията по заетостта – „Успели заедно“ отличава на национално ниво 3-ма работодатели и наети от тях безработни лица, които чрез посредничеството и услугите на съответното бюро по труда успяват заедно да преодолеят съществени пречки и да осигурят заетост:

 • Детска градина „Васил Левски“, гр. Твърдица, подкрепена от бюрото по труда в Нова Загора. Работодателят дава възможност за трудова реализация на редица представители на неравностойните групи на пазара на труда и заявява свободни работни места на първичен пазар за висококвалифицирани специалисти. Наема на работа жена, която след различни опити за намиране на подходящо работно място, включително и в чужбина, успява да се преориентира професионално със съдействието на бюрото по труда, като завършва обучение за помощник-възпитател.
 • „Институт по дървообработване” ООД, подкрепен от бюрото по труда в Пазарджик. Работодателят е микропредприятие с предмет на дейност механично обработване на метал, научно-изследователска, инженерингова и проектно-конструкторска дейност в областта на дървообработваща и мебелна промишленост. Неговото партньорството с бюрото по труда в Пазарджик датира още от 2004 г. Получава наградата за устройването на работа на жена с висше образование, която никога не е работила по специалността си. Дава й шанс да се реализира като инженер, и започва работа с осигурен наставник и серия от квалификационни курсове.
 • „ВИ ПЕЙНТ” ЕООД ”, подкрепен от бюрото по труда в Панагюрище. Фирмата е с предмет на дейност повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал. Работодателят наема със съдействие от бюрото по труда в Панагюрище млад мъж, който притежава средно образование с профил изобразително изкуство и епикриза от ТЕЛК – с 80% трудоспособност.

Третата и представена за първи път тази година категория на форума на Агенцията по заетостта – „Активни заедно“ отличава на национално ниво 3-ма работодатели, които съвместно със служителите на бюрото по труда да съдействат за активиране на неактивни лица и в резултат успяват да постигнат включване в обучение или заетост:

 • Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“, железопътна секция Шумен, подкрепено от бюрото по труда в Провадия. Работодателят е предприятие с предмет на дейност експлоатация на инфраструктурата в сухопътния ж.п. транспорт. Активираното лице е сирак, без доходи и без професионална квалификация. Живее при дядо си в малко село и напълно се е изолирал. Със съдействието на бюрото по труда е активиран да се регистрира като безработен и дори се явява на държавен зрелостен изпит за средно образование. Много скоро след това започва работа при работодателя, като успоредно с това му е предложена услугата „Консултация и менторство след започване на работа”. 
 • „Профес-консулт“ ЕООД, подкрепен от бюрото по труда в Благоевград. Работодателят е от сферата на почистването и ползва услугите на бюрото по труда в Благоевград повече от 10 години. Активираното лице е дама с основно образование, без професионална квалификация, която сама отглежда дете на 5 години. Тя е извън трудовия пазар от около 6 месеца. Бюрото по труда в Благоевград успява да я активира чрез информационните събития по проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Резултатът е регистрация в бюрото по труда и много скоро след това започване на работа. От бюрото по труда включват жената в услугата „Консултация и менторство след започване на работа“, в която и работодателят активно участва. 
 • „Райхле и Де-Масари България Пръдакшън“ ЕООД, подкрепен от столичното бюро по труда „Сердика“. Фирмата е швейцарска – водещ световен производител на оптични компоненти за комуникационни мрежи, с численост на персонала в България от 415 души. Компанията е ключов работодател за столичното бюро по труда „Сердика“ и е първата, която откликва на призивите за наемане на украински граждани. Активираните лица са две – семейство украински граждани, бежанци от войната в Украйна със статут на временна закрила. Служителите на бюрото по труда посещават украинските граждани в центъра за настаняване, изготвят им трудови профили и ги консултират за възможностите за професионална реализация в България. Търсейки насочване към подходящи работни места, трудовите посредници стигат до работодателя, който съвсем скоро наема на работа украинските граждани. Тяхната заетост е запазена до настоящия момент, вече над 6 месеца. Впоследствие фирмата наема още шестима украински граждани.