Списание „Икономист“ и Българската стопанска камара имат удоволствието да Ви поканят да участвате в конференцията „Бизнесът и регионите“която ще се проведе на 21 юни 2019 г., петък, от 9,00 ч. в хотел „Хилтън“, гр. София.

Целта на дискусията е да покаже как големият бизнес допринася за устойчивото развитие на регионите в България; влиянието, което оказва върху развитието на малкия бизнес; значението му за съществуването на редица населени места. Включва както икономически аспекти, така и социални инициативи и въпроси, свързани с развитие на обществото.

Дискусията ще се концентрира в три основни панела:

  • Въздействието на големия бизнес върху икономическото развитие на регионите – преки ефекти (създаване и развитието на малки бизнеси, свързани с дейността на големия или с обслужването на служителите му, примери на устойчивото им развитие) и непреки ефекти (как местната власт мултиплицира бизнес успеха чрез привличане на още инвеститори).
  • Въздействието на големия бизнес върху социалното развитие и качеството на живот в регионите – споделяне на добри практики от реализирани и реализиращи се проекти за създаване на споделена стойност (shared value creation) и подкрепа на местните общности в здравеопазването, образованието, околната среда и др.
  • Възможности за финансова подкрепа за развитието на бизнеса и регионите – подкрепа на стартирането и разрастването на малки и средни компании като поддоставчици; подкрепа за растежа на големите компании, което засилва положителното влияние върху регионалните икономики.

Да открият конференцията са поканени вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на регионалното развитие Петя Аврамова. В началото й Институтът за пазарна икономика ще представи анализ на регионалните профили, а консултантската компания „Денкщат“ ще акцентира върху устойчивото развитие на регионите.

Вж. ПРОГРАМА и РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Вижте САЙТА НА СЪБИТИЕТО!