Агенцията за хората с увлреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Отпускат се средстсва по 4 компонента:

  1. Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
  2. Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
  3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
  4. Квалификация и преквалрификация, съответно – обучение за професионално и служебно развитие, за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Необфходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса, мвогат да бъдат намерени ТУК.

Работодателите, които проявят интерес, могат да получат допълнителна информация и на тел. 02 931 80 95.