Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Добричка област, регистрирани през март 2020 г., е 7.1 хил., или с 45.9% по – малко в сравнение със същия месец на предходната година, показват данните на отдел „Статистически изследвания“ – Добрич.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2020 г. намаляват с 47.9% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 3.7 хиляди. От всички пренощували лица 73.6 % са българи. Пренощувалите чужденци са 1.0 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (79.5%), Украйна (3.7%) Германия (2.5%) и Русия (2.4%).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2020 г. намалява с 2.3 процентни пункта в сравнение със същия период на 2019 г., като достига 7.3%.

Приходите от нощувки през март 2020 г. достигат 394.8 хил. лв., като приходите от български граждани са 71.5% от всички приходи, а от чужди граждани – 28.5%.

Източник: в. 24 часа