В изпълнение на проект „Изготвяне на Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.“, Министерството на икономиката организира регионални консултации за обмяна на мнения и идеи с представители на малкия и среден бизнес, работодателски организации, синдикати, неправителствени организации и всички заинтересовани страни. Събитието е предназначено за: собственици и/или управители на МСП, работодателски организации, НПО, представители на местната власт и други заинтересовани лица.

За Североизточен район регионалната консултация ще се проведе в гр. Варна на 22 ноември 2019 г., във Фестивален и конгресен център, зала 4 „Пресцентър“. Участието е безплатно, но за да запазите своето място, е необходимо да попълните регистрационната форма ТУК до 19 ноември!

Новият дългосрочен стратегически документ ще послужи за основа на следващата многогодишна финансова рамка 2021 – 2027 г. и ще определи националните приоритети и мерки в подкрепа на малките и средни предприятия и за подобряване на бизнес средата. Приоритетни области за стратегическия документ са: предприемачество, достъп до финансиране, достъп до пазари, дигитализация и умения, околна среда, бизнес среда.

Активното участие във формулирането и обсъждането на конкретните политики за подкрепа е важно за бъдещото развитие на МСП; за формирането на целите, приоритетите и мерките по бъдещата Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2021-2027 г.

Вашето мнение е важно, затова предоставяме възможност да споделите своите въпроси и коментари преди, по време на и след всяка регионална консултация тук.

За контакт: Валентина Янакиева – valentina.yanakieva@pwc.com или тел. +359 894 332 934.

 


ПОКАНА