БСК отбеляза своя 41-ви рожден ден с откриване на новата си офис сграда

На 25 април 2021 г. Българската стопанска камара навърши 41 години от своето основаване и отбеляза празника с официално откриване и освещаване на новия си дом, намиращ се на ул. Чаталджа 76 в София. За тези 4 десетилетия, това е петата сграда на Българската стопанска камара, но е единствената самостоятелна такава. Западно- и средноевропейски митрополит…

Вижте още

Агенцията по заетостта проучва потребностите на работодателите от кадри

Агенцията по заетостта стартира първото за 2021 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То се провежда на основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната. Проучването ще се извърши сред статистическа извадка от 8000 различни по големина…

Вижте още

Онлайн среща „Наука и бизнес“ представя научни разработки за въвеждане в производството
(18.03.2021 г.)

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес събитие – „Наука за бизнес“, организирано съвместно с Българската академия на науките (БАН), което се завръща изцяло онлайн след отлагането му през 2020 г. поради пандемията COVID-19. Събитието ще се проведе на 18 март (четвъртък), от 10.30 часа и ще покаже най-интересните разработки на Академията, готови да се превърнат в…

Вижте още

Ниските температури носят задължения за работодателите, напомнят от ГИТ-Добрич

Засилен контрол на противоепидемичните мерки гарантира планът на Инспекцията по труда през 2021 г. Строителство, селско стопанство и превенция на недекларирания труд остават сред акцентите в дейността на Агенцията Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич, напомня на работодателите, че са длъжни да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични…

Вижте още

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на проекти за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания

Агенцията за хората с увлреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Отпускат се средстсва по 4 компонента: Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до…

Вижте още

С около 1% намалява броят на активните предприятия в Обаст Добрич

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 9 471 нефинансови предприятия от област Добрич, или с 0.9% по-малко в сравнение с предходната година. Представените отчети са 2.3% от тези в страната. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 8 853 предприятия. Броят…

Вижте още

Стартира програма за безвъзмездна финансова подкрепа на автобусните превозвачи

На 21 октомври 2020 г., в 10:00 часа стартира програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа на автобусните превозвачи. Документи могат да се подават до 17:00 ч. на 10.11.2020 г. Максимален размер на безвъзмездната помощ – 8% от оборота от 2019, но не повече от 450 000 лева. Кандидатите трябва да са лицензирани превозвачи за…

Вижте още

Добрички фирми преминаха обучение по ЗБУТ

Над 30 представители на 26 фирми, учебни и здравни заведения от Добрич и региона се включиха в обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място, съгласно действащото в РБ законодателство. Обучението се организира от Стопанска камара – Добрич. То е безплатно за фирмите…

Вижте още

Обучение по ЗБУТ
(09.10.2020 г.)

Стопанска камара Добрич организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място  съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.  Обучението ще…

Вижте още

Започва кандидатстването по ОПРЧР за изграждане на детски кътове на работното място

От днес работодатели и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на детски кътове на работното място. Основната цел на процедурата „Детски кътове“ е да бъдат създадени възможности за получаване на услуги за децата на служителите. До петима работодатели могат да кандидатстват в…

Вижте още