Производители на лавадула в Добричко настояват вместо да изхърлят, да торят чернозема с отпадъците от дестилацията

Земеделски стопани, които отглеждат етерично-маслени култури, и собственици на дестилерии в Добричкия регион настояват суровината от преработката да се използва за наторяване на чернозема, а не да се изхвърля като отпадък на регионалното депо, както изисква нормативната уредба. За започналата подписка за решаване на проблема съобщи заместник-председателят на парламентарната комисия по земеделието и храните Йордан…

Вижте още

Възползвайте се от възможностите за финансиране на дейности за подобряване на условията на труд във Вашето предприятие

Фонд „Условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предоставя финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа насоченост. Максималният размер на средствата за финансиране от Фонда е в размер до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по…

Вижте още

Проведе се обучение по Програма ЗБУТ `2019

На 22 ноември 2019 г., в гр. Добрич, се проведе обучение по ЗБУТ и оценка на риска на работното място съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , организирано от Стопанска камара – Добрич. В обучението се включиха над 40 представители на фирми от областта на химическата, фармацевтичната, мебелната, туристическата индестрия, транспортния сектор и др.  

Вижте още

Двоен ръст на приходите отчита дестилерията „Есетере България” в Добрич

С двоен ръст на приходите – до 62.4 млн. лв., може да се похвали “Есетере България”, съобщава „Капитал”. Дестилерията за етерични масла в Добрич е собственост на американската doTERRA, основана през 2008 г. в щата Юта. От 2015 г. досега тя е инвестирала 12 млн. лв. в производствени мощности, складови съоръжения и сгради. Изборът на…

Вижте още

Регионална среща с бизнеса във Варна (22.11.2019 г.)

В изпълнение на проект „Изготвяне на Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.“, Министерството на икономиката организира регионални консултации за обмяна на мнения и идеи с представители на малкия и среден бизнес, работодателски организации, синдикати, неправителствени организации и всички заинтересовани страни. Събитието е предназначено за: собственици и/или управители…

Вижте още

Обучение по Програма ЗБУТ `2019 (22.11.2019 г.)

Стопанска камара Добрич организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. – Програма ЗБУТ `2019. Обучението ще се проведе на 22 ноември 2019 г., петък, от 9.00 до 16.30 часа, в Хотел „България“ – гр. Добрич, пл.…

Вижте още

К2 ЕООД успешно изпълни проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Фирма „К 2” ООД (член на Стопанска камара Добрич) успешно изпълни проект „Ефективно използване на ресурсите в „К 2” ООД” по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на изпълнения от К2 проект е 1 809 500 лв., от които 923 652,50 лв.…

Вижте още

Поздравление по повод Деня на народните будители

  ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И УЧАЩИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Позволете ми, от името на Управителния съвет и членовете на Стопанска камара Добрич, да Ви поздравя по повод Деня на народните будители. Делото на светите братя Кирил и Методий, на техните ученици и последователи…

Вижте още

Покана към работодателите в Добрич: Включете се в „Дни на отворени врати“!
(28-31 октомври 2019 г.)

В периода 28-31 октомври 2019 г. ще се проведе „Седмица на професионалните умения в България“. Събитието е част от Европейската седмица на професионалните умения и се организира от Министерството на образованието и науката. В рамките на Седмицата на професионалните умения ще се проведат Дни на отворени врати при работодатели и в професионалните гимназии на регионално…

Вижте още

Електромобил за учебни цели предоставя добричкият бизнес на местния механотехникум

„На първо място трябва да се обърне внимание на образованието при анализи на необходимостта от работна ръка“, заяви председателят на Стопанска камара – Добрич Николай Радев по време на работната среща днес (17.10.2019 г.) в Областната комисия по заетост в Добрич. По време на срещата беше обсъдено и съгласувано проведеното второ за годината анкетно проучване…

Вижте още